Refer A Friend: Algemene Voorwaarden  | PhysioMatch.

De onderhavige bepalingen vormen de algemene voorwaarden van het aanbevelen van een kandidaat bij PhysioMatch, statutair gevestigd in The Rock Business Center, Atoomweb 6b, 9743 AK Groningen, Nederland. Dit programma is operationeel vanaf 5 juni 2023 t/m middernacht 31 juli 2023. Voordrachten na deze datum zullen niet in aanmerking komen voor het programma. 

 1. Het aanbevelen van kandidaten bij PhysioMatch kan alleen worden gedaan door personen die woonachtig zijn in Nederland, of Zwitserland (de “Aandrager”). 
 1. De aandrager mag kandidaten voordragen die nog niet bekend zijn bij PhysioMatch of CareToMatch in het systeem en recht hebben om tijdelijk of vast werk te verrichten in Zwitserland (de “Voorgedragen kandidaat”). 
 1. De voorgedragen kandidaat kan een vriend of kennis zijn. Het is de aandrager niet toegestaan om kandidaten aan te bevelen die hij/zij niet kent. 
 1. Vaste werknemers, contractarbeiders en tijdelijke krachten die rechtstreeks voor PhysioMatch of CareToMatch werken, zijn uitgesloten van deelname aan dit initiatief. 
 1. De aandrager komt in aanmerking voor een waardebon van bol.com t.w.v. 200 euro als (i) de voorgedragen persoon via PhysioMatch start bij een praktijk, ziekenhuis of andere (specialistische) instelling in Zwitserland en (ii) deze persoon de proeftijd volledig heeft doorlopen. Er zal geen beloning worden verstrekt indien de voorgedragen kandidaat de proeftijd niet volledig heeft doorlopen. 
 1. Elke aandrager kan maximaal voor 3 verschillende fysiotherapeuten die starten via PhysioMatch bij een praktijk, ziekenhuis of andere (specialistische) instelling in Zwitserland een beloning krijgen. 
 1. Voor zover van toepassing wordt belasting in verband met de beloning betaald door de aandrager. 
 1. Het voordrachtsgeschenk kan niet worden ingewisseld tegen contant geld, tenzij de aandrager woonachtig is in Zwitserland.
 1. De aandrager komt niet in aanmerking voor de beloning indien (i) de voorgedragen persoon al in contact is geweest met PhysioMatch of CareToMatch voordat hij/zij werd voorgedragen of (ii) de voorgedragen persoon niet start via PhysioMatch bij een praktijk, ziekenhuis of andere (specialistische) instelling in Zwitserland of (iii) de voorgedragen kandidaat de proeftijd niet volledig heeft doorlopen. Een kandidaat mag slechts één keer aan PhysioMatch worden voorgedragen. Indien een kandidaat door meer dan één aandrager aan PhysioMatch wordt voorgedragen, komt alleen de persoon die deze kandidaat als eerste heeft voorgedragen in aanmerking voor de beloning. 
 1. De voorgedragen persoon moet voor de datum van de voordracht op de hoogte zijn gebracht en toestemming hebben gegeven voor de verstrekking van zijn gegevens aan PhysioMatch in het kader van dit programma. Hiervoor is de aandrager verantwoordelijk en hierop is de relevante wetgeving in Nederland van toepassing, met inbegrip van de wetten inzake gegevensbescherming. De aandrager stelt PhysioMatch schadeloos voor verliezen of vorderingen die ontstaan zijn doordat de aandrager deze toestemming niet heeft verkregen. 
 1. De aandrager aanvaardt dat PhysioMatch niet aansprakelijk is voor verliezen of vorderingen die het gevolg zijn van het gebruik van de waardebon, en de aandrager gebruikt de waardebon geheel op eigen risico. 
 1. PhysioMatch behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden van het aanbevelen van vriend(en) bij PhysioMatch, of een deel ervan, op elk gewenst moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of te beëindigen. 
 1. In geval van een geschil over deze algemene voorwaarden, de regels van dit programma, de handelswijze, de resultaten en alle andere zaken betreffende dit programma, is de beslissing van PhysioMatch maatgevend en wordt geen correspondentie of discussie aangegaan. 
 1. PhysioMatch neemt geen verantwoordelijkheid voor het betalen van eventuele belasting of andere kosten die voortkomen uit het verstrekken van het voordrachtsgeschenk. Deze verantwoordelijkheid ligt geheel bij de aandrager. 
 1. PhysioMatch is niet verantwoordelijk voor enige vorm van verlies, schade of klachten die een gevolg kunnen zijn van het aanbevelen van een kandidaat en/of gebruik van het voordrachtsgeschenk. 
 1. Bol.com vormt geen partij bij deze actie, noch als deelnemer, noch als sponsor. 
 1. Indien enig punt in deze voorwaarden om welke reden dan ook ongeldig of onuitvoerbaar is dan zal dit geen effect hebben op de geldigheid van de overige punten in deze voorwaarden. 
 1. Op deze algemene voorwaarden en eventuele niet-contractuele verplichtingen die hieruit voortvloeien of hiermee in verband staan, is het Nederlands recht van toepassing, en de partijen vallen uitsluitend onder de jurisdictie van de Nederlandse rechtbanken. 

Fysio avontuur in Zwitserland

Meer informatie

Door deze website te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website staan op "cookies toestaan" om u de best mogelijke ervaring te bieden. Als u deze website blijft gebruiken zonder uw cookie-instellingen te wijzigen, of wanneer u op "Accepteren" klikt, stemt u hiermee in.

Sluiten